گرفتن مفاهیم و تکنیک های داده کاوی 3rd ed قیمت

مفاهیم و تکنیک های داده کاوی 3rd ed مقدمه

مفاهیم و تکنیک های داده کاوی 3rd ed