گرفتن شکسته بهتر از بزرگ یا کوچک است قیمت

شکسته بهتر از بزرگ یا کوچک است مقدمه

شکسته بهتر از بزرگ یا کوچک است